Weronika Czaplewska

LCA, czyli Cykl Życia Produktu. Jak zdobyć przewagę w obszarze eko?

LCA, czyli Cykl Życia Produktu. Jak zdobyć przewagę w obszarze eko?
Spis treści

Rozwój technologii, rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów oraz zmiany w regulacjach prawnych skłaniają firmy do działania w bardziej zrównoważony sposób. Postrzeganie tych trendów jako fundamentu w budowaniu przewagi konkurencyjnej w przestrzeni internetowej to nie tylko moralny obowiązek, ale również biznesowy sens. Jednym z najważniejszych pojęć w tym obszarze jest LCA.

Ponad 60 proc. klientów deklaruje, że zwraca uwagę na działania prośrodowiskowe firmy. Badania NielsenIQ oraz McKinsey&Company dowodzą, że produkty z etykietą ESG-friendly (skoncentrowana wokół zrównoważonego rozwoju) wykazują wzrost sprzedaży o 1,7 punktu procentowego więcej niż produkty bez tej etykiety.

Co więcej, ślad węglowy produktów sprzedawanych w e-commerce jest średnio ponad dwukrotnie niższy niż w przypadku produktów sprzedawanych w sklepach stacjonarnych (OliverWyman). Dlaczego zatem nie wykorzystać aspektów środowiskowych w tworzeniu strategii rozwoju marki online? Jedną z najbardziej popularnych metod budowania konkurencyjności środowiskowej produktów i usług jest analiza LCA. Pozwala ona zrozumieć i ocenić wpływ produktu na środowisko oraz zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany.

LCA. Czym jest środowiskowa analiza cyklu życia produktu?

LCA (Life Cycle Assessment) to naukowa metoda oceny wpływu produktu na środowisko od momentu pozyskania surowców do jego utylizacji. Umożliwia przedsiębiorstwom zrozumieć i ocenić cały proces produkcji, dystrybucji, użytkowania i utylizacji produktu pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Analiza ta może być stosowana do każdego rodzaju produktu czy nawet usługi, w tym do tych oferowanych w e-commerce.

Dążenie do bardziej ekologicznych działań to nie tylko odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, ale także konieczność związana z ochroną naszej planety. Wprowadzając strategię zrównoważonego rozwoju i korzystając z narzędzi, takich jak analiza cyklu życia produktu, firmy e-commerce mogą stać się liderami w zrównoważonym rozwoju.

Etapy LCA – jak obliczyć wpływ produktu na środowisko?

Przy ocenie wpływu produktu na środowisko należy wziąć pod uwagę kilka elementów:

 • Pozyskanie surowców. Pierwszym etapem jest ocena, skąd pochodzą surowce wykorzystywane do produkcji produktu. Do pozyskania zalicza się ekstrakcję surowców naturalnych, ich transport, przetwarzanie itp.
 • Produkcję. Kolejnym etapem jest analiza samej produkcji, w tym zużycia energii, wody i innych zasobów oraz emisji gazów cieplarnianych i pozostałych zanieczyszczeń.
 • Dystrybucję. W e-commerce ten etap jest szczególnie ważny. Obejmuje transport produktu od producenta do klienta, który może generować znaczne emisje CO2.
 • Użytkowanie. Ocenie poddaje się zużycie produktu przez klienta, jego trwałość, zużycie energii i inne koszty ekologiczne związane z użytkowaniem.
 • Utylizację. Ostatni etap to analiza sposobu, w jaki produkt jest utylizowany po zakończeniu użytkowania. Może być to recykling, spalanie, składowanie na wysypiskach itp.

środowiskowa ocena cyklu życia

Korzyści z wprowadzenia strategii nakierowanej na komunikację i działania prośrodowiskowe w e-commerce

Wprowadzenie strategii ekologicznej do biznesu e-commerce może przynieść wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i dla środowiska naturalnego. Najważniejszym jest zwiększenie konkurencyjności wynikającej z preferencji klientów, którzy coraz częściej wybierają produkty i firmy, które dbają o środowisko. Przywiązują wagę do ekologicznych działań, co może zwiększyć atrakcyjność danej marki. Analiza cyklu życia produktu pozwala również zidentyfikować obszary, w których można oszczędzać zasoby i energię, co może prowadzić do obniżenia kosztów produkcji.

Dbając o ekologię, firmy budują też zaufanie swoich klientów. Zwiększa to ich lojalność i zaangażowanie, a także identyfikację z marką i jej wartościami. Kolejną korzyścią z wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju jest gotowość w spełnieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska i zmniejszenia ryzyk prawnych, które z tego wynikają. Nawet jeśli niektóre regulacje jeszcze nie obowiązują, trend dotyczący ich wprowadzania jest zauważalny, a ci, którzy zdecydują się na ich szybszą implementację, mają szansę wyprzedzić konkurencję.

Jak wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju w e-commerce?

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy cyklu życia produktu. W jej przygotowaniu pomogą eksperci ds. środowiska lub specjalistyczne oprogramowania do oceny wpływu środowiskowego. Jakie dalsze kroki należy podjąć, by wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju?

 • Zidentyfikuj obszary poprawy. Na podstawie wyników analizy zidentyfikuj obszary, w których można poprawić wpływ produktu i procesów produkcji na środowisko. Może to obejmować zmiany w projektach produktów, dostawcach, materiałach czy procesach produkcyjnych.
 • Wprowadź zmiany. Wprowadź konkretne zmiany w procesach produkcyjnych i dostawczych, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. To może obejmować bardziej ekologiczne materiały, efektywniejsze procesy produkcyjne i alternatywne metody dostawy.
 • Informuj klientów. Informuj swoich klientów o zmianach i wysiłkach firmy na rzecz ochrony środowiska. Transparentność jest kluczowa dla budowania zaufania klientów.
 • Monitoruj i udoskonalaj. Regularnie monitoruj wpływ wprowadzonych zmian i doskonal swoje procesy. Dążenie do stałej poprawy wpływu na środowisko jest istotne.

Wpływ na środowisko: e-commerce vs sklepy tradycyjne

Wykorzystanie energii w e-commerce jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ślad środowiskowy. To nie tylko kwestia technologii służących do gromadzenia danych czy obsługi klientów online, ale też wykorzystanie systemów analitycznych w internecie. W to wlicza się również sposób zorganizowania logistyki. Transport i dystrybucja produktów do klienta końcowego ma wpływ na efektywność środowiskową. Jednak brak konieczności prowadzenia fizycznego sklepu eliminuje potrzebę zużywania energii na utrzymanie dużych przestrzeni czy klimatyzacji.

Każda organizacja i każdy produkt ma inny wpływ na środowisko. Analiza cyklu życia (LCA) jest niezbędnym narzędziem, które pozwala zidentyfikować główne składowe wpływające na środowisko. Dzięki LCA organizacje mogą precyzyjnie ocenić, które obszary wymagają poprawy, i podjąć konkretne kroki w celu zminimalizowania swojego śladu węglowego. W ten sposób, nawet w dziedzinie e-commerce, gdzie wydaje się, że jesteśmy na właściwej drodze, możemy stale dążyć do bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do handlu online.

Źródła:

 1. Oliver Wyman, “Is E-Commerce good for Europe?”, Economic and environmental impact study
 2. Consumers care about sustainability—and back it up with their wallets, McKinsey and NielsenIQ
Digital Now! Magazine
Marketing dla małej i średniej firmy
Nowy numer:Marketing dla małej i średniej firmy
DIGITAL NOW! MAGAZINE

ICEA S.A.
ul. Polska 114
60-401 Poznań

NIP: 7811993323
KRS: 0000986203

redakcja@magazyndigital.pl

0
KOSZYK