Marcin Staniszewski

Co zmieni się w prawie dla firm w 2022 roku?

Co zmieni się w prawie dla firm w 2022 roku?
Spis treści

Ostatni rok przykryty osnową pandemii koronawirusa wywołał wiele zmian w gospodarce, a jednym z głównych przykładów jest wyraźnie zwiększona dynamika wzrostu sektora e-commerce. Po ponad półtora roku od pierwszego lockdownu można już wyciągnąć pierwsze wnioski, które wedle zebranych danych wskazują, iż sposób unkcjonowania wielu firm na stałe przeniósł się do Internetu przy równoczesnym prowadzeniu sklepów stacjonarnych bądź całkowitej rezygnacji z placówek tego typu. Mając to na uwadze, zastanówmy się, jakie najważniejsze zmiany w poszczególnych gałęziach prawa wprowadzi rok 2022 i jakie będą one miały znaczenie dla firm z sektora e-commerce i nie tylko.

Czy nowy rok przyniesie Polski Ład?

Poruszając tematykę istotnych zmian, jakie mają zaistnieć w rzeczywistości przedsiębiorców już w 2022 roku, nie sposób nie wspomnieć o projekcie tzw. Polskiego Ładu. W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje fakt, iż wprowadzona zostanie wyższa suma, do której nie trzeba będzie płacić żadnego obciążenia. Na chwilę obecną kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł, co na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi dość niski próg, natomiast od początku przyszłego roku będzie to aż 30 tys. zł.

Największą zmianą nie jest jednak wspomniana kwota wolna od podatku, a projekt nowej składki zdrowotnej.

Dotychczas była ona wyliczana od stałej podstawy niezależnej od przychodu/dochodu, co oznacza, że każdy przedsiębiorca płacił tyle samo. Natomiast od początku przyszłego roku wysokość składki zdrowotnej będzie obliczana w zależności od osiąganych dochodów i wybranej formy opodatkowania. W związku z powyższym, przy podatku liniowym wysokość składki będzie wynosić 4,9% składki od dochodu

Źródło: wyliczenia przygotowane przez Deloitt
https://direct.money.pl/artykuly/porady/nowy-lad-nowe-obowiazki-dla-przedsiebiorcow

Dotychczas była ona wyliczana od stałej podstawy niezależnej od przychodu/dochodu, co oznacza, że każdy przedsiębiorca płacił tyle samo. Natomiast od początku przyszłego roku wysokość składki zdrowotnej będzie obliczana w zależności od osiąganych dochodów i wybranej formy opodatkowania. W związku z powyższym, przy podatku liniowym wysokość składki będzie wynosić 4,9% składki od dochodu

 • 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych);
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych „nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30%
  tzw. podatkowej EBITDA);
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie,
  w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto;
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych, przekraczających wartość
  5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln zł.
Oprócz powyższych zmian, Polski Ład przewiduje również inne korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców w postaci m.in. nowych ulg podatkowych, tj.:

 • na ekspansję, która pozwoli na odliczenie do 1 mln zł rocznie wydatków związanych ze zwiększaniem przychodów z tytułu sprzedaży produktów;
 • na prot, które pozwolą na dodatkowy odpis 30% kosztów produkcji próbnej nowych produktów;
 • na robotyzację pozwalającą na dodatkowy odpis 50% kosztów nabycia robotów przemysłowych.

W przyszłym roku w wyniku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów, potocznie zwanej dyrektywą work–life balance, dojdzie do kilku kluczowych zmian w prawie pracy, za które w szczególności należy uznać te dotyczące:

 • prawa do czasu wolnego z powodu działania siły wyższej,
 • urlopu opiekuńczego oraz rodzicielskiego,
 • elastycznej organizacji czasu pracy.

Źródło: Komisja Europejska, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) 2020

Pierwsza ze zmian dotyczy obowiązku udzielenia czasu wolnego pracownikowi, gdy w pilnych sytuacjach z przyczyn rodzinnych w przypadkach spowodowanych chorobą lub wypadkiem niezbędna jest jego natychmiastowa obecność przy bliskim. Odnośnie urlopów, pracodawca w zgodzie z nowymi regulacjami, będzie m.in. zobowiązany do udzielenia pracownikowi co najmniej pięciu dni roboczych urlopu opiekuńczego w roku. Ponadto, duża zmiana dotyczyć będzie ojców. Oprócz tzw. ojcowskiego, na podstawie którego pracownikowi wychowującemu dziecko przysługuje urlop w wymiarze dwóch tygodni, zostanie udzielona możliwość skorzystania z indywidualnie przyznanego urlopu rodzicielskiego. Dzięki wdrożeniu zmian ojciec będzie miał własne prawo do urlopu rodzicielskiego bez względu na to, czy przysługuje ono równocześnie matce. Wymiar niniejszego urlopu wynosić będzie cztery miesiące, a niewykorzystanie go skutkować będzie jego przepadnięciem – nie będzie ani możliwości uzyskania ekwiwalentu, ani przekazania urlopu matce dziecka.
Dla kogo?
Firmy starsze niż 12 miesięcy z pozytywną historią kredytową.
Zalety
 • Uproszczona procedura,
 • Szybka decyzja,
 • Dowolność wykorzystania środków w ramach prowadzonej działalności.
Wady
 • Limit uzależniony od wpływów na rachunek,
 • Weryfikacja w BIK,
 • Wysokie oprocentowanie.

Podsumowanie

Nowy rok będzie wyzwaniem dla firm wynikającym z obowiązku dostosowania się do wyżej wskazanych nowych regulacji prawnych, jak i otworzy drzwi na nowe możliwości. Ponadto, zmiany te, jak widać z powyższej analizy, odczujemy w wielu sferach naszego życia. Nie tylko w pracy,
ale również na zakupach czy w domu.

Digital Now! Magazine
Zarządzanie doświadczeniem klienta
Nowy numer:Zarządzanie doświadczeniem klienta
DIGITAL NOW! MAGAZINE

ICEA S.A.
ul. Polska 114
60-401 Poznań

NIP: 7811993323
KRS: 0000986203

redakcja@magazyndigital.pl

0
KOSZYK